Volg een virtuele rondleiding in het bevallingskwartier en op de materniteit van UZ Leuven. Klik op de bolletjes om via de hoofdingang of via spoed te gaan. U kunt ook de tijdslijn onderaan volgen voor het juiste traject.

Toegang West

Bij een geplande of niet-dringende ingreep gaat u via toegang West. Parkeer op parking West, volg de pijlen richting ziekenhuis en verder rood naar de ingang van het gebouw vrouw, kind en erfelijkheid.

Ingang via spoed

Bent u flink in arbeid, hebt u een medisch probleem (zoals bloedverlies) of zijn uw vliezen gebroken, ga dan via spoed.

Toegang Oost

Komt u met het openbaar vervoer, neem dan toegang Oost. Volg rood, poort 4.

Ingang spoed

Bent u flink in arbeid, hebt u een medisch probleem (zoals bloedverlies) of zijn uw vliezen gebroken ga dan via spoed.


Lift naar bevallingskwartier

Neem ter hoogte van stijgpunt 2 de lift naar de derde verdieping.

Inkomhal gebouw vrouw, kind en erfelijkheid

U hoeft zich niet in te schrijven, dat gebeurt in het bevallingskwartier. De onthaalmedewerker wijst u graag de weg.

Lift

Het bevallingskwartier bevindt zich op de derde verdieping.

Aanbellen

Bel aan, een vroedvrouw zal u verwelkomen.

QR-code voor bezoekers

De materniteit is beveiligd. Uw partner en bezoek krijgen een QR-code om toegang te krijgen.

Onderzoekslokaal

Bij opname zal de vroedvrouw u inschrijven en wordt u kort bevraagd en onderzocht.
Houding bevalling
Regelmatig bewegen en van houding veranderen, bevordert de indaling van de baby en verzacht de pijn. Uw vroedvrouw zal u hierbij adviseren en ondersteunen.
Bad

Warmte en water ontspannen en bevorderen de arbeid.


Bal

Massage werkt ontspannend en steunend.


Eten

Tijdens een normale arbeid mag u iets licht eten of drinken.


Partner

De partner kan, indien nodig, in de bevallingskamer overnachten en eten.


Badkamer

Elke bevallingskamer heeft een eigen privébadkamer.


Babykleertjes

Als alles normaal verloopt, blijft uw baby altijd bij u op de kamer.


Onthaal

U hoeft zich niet in te schrijven, dat gebeurt in het bevallingskwartier. De onthaalmedewerker wijst u graag de weg.

Trap naar bevallingskwartier

Neem de trap of de lift naar de eerste verdieping en volg de rode pijl tot aan het volgende gebouw, poort 4.


Lift

Bent u met de rolstoel, dan kunt u ook de lift nemen.


Lowrisk-zone

In de low-riskzone is er bijzondere aandacht voor het natuurlijke verloop van de bevalling, elke zorg is mogelijk.

Highrisk-zone

In de high-riskzone is er meer mogelijkheid tot specialistische zorg.

Operatiezaal

Werd er een keizersnede (sectio) gepland, dan wordt u vooraf voorbereid in de recovery.

Opvolging

Na de keizersnede worden u en uw kindje op de recovery nog even opgevolgd tot u naar de materniteit wordt gebracht.

Bezoek

Mama en bezoek hebben rust nodig.
 • Respecteer de bezoekuren.
 • Uw partner is de hele dag welkom, maar kan niet blijven slapen of eten.

Borstvoeding

Uw baby voeden is niet altijd even gemakkelijk. De vroedvrouwen staan klaar om u hierbij te ondersteunen en geven heel wat tips.
Maak een bewuste en doordachte keuze door u al tijdens uw zwangerschap te informeren. Schrijf u in voor een infosessie rond borstvoeding.


Huidcontact

Voor een gezonde hechting en ontwikkeling hebben baby’s huidhuid-contact nodig, net zo veel als eten en drinken. Probeer dagelijks zo’n knuffelmoment in te lassen. Ook uw partner kan hier erg van genieten.


Zorg voor moeder & kind

Artsen en vroedvrouwen komen dagelijks bij u langs voor een medische controle van moeder en baby. U krijgt daarbij hulp en advies rond verschillende thema’s van geboorte en kraamtijd.
Thuishulp

Omdat voldoende rust na een bevalling belangrijk is, hebt u thuis ook hulp nodig. Regel zelf vóór de bevalling voldoende kraamhulp en een prenataal huisbezoek van een vroedvrouw. De verpleegkundige van Kind en Gezin neemt ook contact voor een kennismaking.

Verblijf na een bevalling

Na de bevalling blijft u in principe.
 • 3 nachten bij een eerste kindje
 • 2 nachten bij een tweede of volgende kindje
 • 4 nachten na een keizersnede
Bespreek dit al vóór de bevalling met uw arts of vroedvrouw.

Aankomst materniteit + overdracht
Eenpersoons- of tweepersoonskamer

Bij opname zal de vroedvrouw u vragen of u voor een eenpersoonskamer of een tweepersoonskamer kiest. De kosten voor een eenpersoonskamer zijn aanzienlijk, maar de meeste hospitalisatieverzekeringen dekken deze extra kosten. Informeer u tijdig.

Zorg voor moeder en kind

Artsen en vroedvrouwen komen dagelijks bij u langs voor een medische controle van moeder en baby. U krijgt daarbij hulp en advies rond verschillende thema’s van geboorte en kraamtijd.
Bezoek

Mama en bezoek hebben rust nodig.
 • Respecteer de bezoekuren.
 • Uw partner is de hele dag welkom, maar kan enkel bij een expliciete keuze voor een eenpersoonskamer blijven slapen of eten.

Badkamer

Elke kamer heeft een eigen badkamer.

Borstvoeding

Uw baby voeden is niet altijd even gemakkelijk. De vroedvrouwen staan klaar om u hierbij te ondersteunen en geven heel wat tips.
Maak een bewuste en doordachte keuze door u al tijdens uw zwangerschap te informeren. Schrijf u in voor een infosessie rond borstvoeding.


Huidcontact

Voor een gezonde hechting en ontwikkeling hebben baby’s huidhuid-contact nodig, net zo veel als eten en drinken. Probeer dagelijks zo’n knuffelmoment in te lassen. Ook uw partner kan hier erg van genieten.


Begeleiding naar lift

Een medewerker van spoed begeleidt u naar de lift. Op de derde verdieping gaat u naar rechts naar het bevallingskwartier.

Lift bevallingskwartier

Op de derde verdieping gaat u naar rechts naar het bevallingskwartier.

Aanmelden spoed

Meld u aan de inschrijvingen. Een medewerker van spoed zal met u meegaan tot aan de lift.

Epidurale verdoving

Een epidurale verdoving vangt de pijn op. De arts en uw vroedvrouw begeleiden u doorheen het proces en geven gepast advies.


Bal

Massage werkt ontspannend en steunend.


Bed

Ook als de arbeid meer specifieke zorgen vraagt, zijn verschillende houdingen zinvol. Uw vroedvrouw en arts adviseren u wat mogelijk is. Ook uw partner speelt hierin een belangrijke rol.
Eten

Tijdens een normale arbeid mag u iets licht eten of drinken.


Partner

De partner kan, indien nodig, in de bevallingskamer overnachten en eten.


epidurale verdoving

Een keizersnede (sectio) kan gepland of dringend verlopen. De ingreep gebeurt meestal onder epidurale verdoving. De partner is vaak aanwezig en kan huid-huidcontact op zich nemen totdat de mama vrij is.
Na keizersnede

Na een keizersnede wordt de baby in deze zaal even nagekeken door de kinderarts.


Huid-huidcontact

Huid-huidcontact kan, indien mogelijk, met de mama of met de partner.


Dakparking

Volg voor de parking de blauwe lijn naar de roze parkeerplaatsen op de dakparking. Hebt u een rolstoel nodig, voorzie een stuk van 2 euro. Het bevallingskwartier is bereikbaar via de hoofdingang.


Badkamer

Elke bevallingskamer heeft een eigen privébadkamer.


Babykleertjes

Als alles normaal verloopt, blijft uw baby altijd bij u op de kamer.


Parking spoed

De parking van spoedgevallen vindt u terug op niveau 0.

Gentle Sectio

Bij een gentle sectio wordt speciale aandacht geven aan een zachte overgang. Het licht wordt gedempt en muziek afspelen is mogelijk.


U kunt uw kindje dadelijk zien.


Zo snel als mogelijk is, wordt huidhuid-contact toegepast, bij mama of bij papa.

Tenzij extra medische zorgen nodig zijn, blijft uw baby altijd bij u in de operatiezaal.


Epidurale verdoving

Een keizersnede (sectio) kan gepland of dringend gebeuren. Meestal kan dit onder epidurale verdoving.


Uw partner

Uw partner is meestal aanwezig en kan huidhuid-contact geven tot mama beschikbaar is.


Eerste baby-onderzoek
Voor de keizersnede

U en uw partner worden voorbereid op de ingreep.


Na de keizersnede

Ook na een keizersnede wordt bijzondere aandacht gegeven aan huidhuid-contact en het opstarten van de voeding.

Bezoek

Mama en baby hebben rust nodig. Respecteer de bezoekuren. Uw partner is de hele dag welkom.
De materniteit is beveiligd. Uw partner en bezoek krijgen een QR-code om toegang te krijgen.

Thuishulp

Voor een goed herstel is rust - ook thuis - erg belangrijk.
Regel uw hulp en nazorg al tijdens uw zwangerschap.
 • Regel een prenatale consultatie met een vroedvrouw in de thuiszorg.
 • Bevraag of uw huisarts de medische controle van uw baby op zich kan nemen.

Praktische ondersteuning
 • Vraag professionele kraamzorg aan voor 30 weken zwangerschap.
 • Regel hulp van familie en vrienden.

Rooming-in

Tenzij dit medisch noodzakelijk is, blijft uw kindje altijd bij u op de kamer. Zo leert u elkaar het beste kennen en kan u de zorg van uw kindje stap voor stap zelf opnemen. Wij zijn er om u hierbij te ondersteunen.


Badkamer

Elke kamer heeft een eigen badkamer.

Kastruimte

Omwille van praktische redenen en de veiligheid van uzelf en het personeel, vragen wij u om uw spullen maximaal in de kasten op te bergen.

Hoofdingang campus Gasthuisberg

Bij geplande of niet-dringende opname gaat u via de hoofdingang naar het bevallingskwartier.

Partner

Als u voor een eenpersoonskamer kiest, kan uw partner op de kamer overnachten en ontbijten.

Infopaneel

Wie met de auto komt, kan zich parkeren op parking West. U kan gebruikmaken van de Kiss & Ride en daarna parkeren op de roze parkeerplaatsen.
 
 
x close